Czy produkujesz maszyny dla przemysłu spożywczego?

Mamy dla ciebie rozwiązanie

The machines and their components designed for the food industry must be manufactured in a way that complies with the hygiene and safety regulations of the sector and can withstand the corrosive or highly corrosive environment generated by the presence of vegetable juices and residues.

This particular context requires:

Maszyny i ich komponenty zaprojektowane dla przemysłu spożywczego muszą być wytwarzane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa w tym sektorze i mogą wytrzymać korozyjne lub wysoce żrące środowisko wytwarzane przez obecność soków roślinnych i pozostałości.

Ten szczególny kontekst wymaga:

  • Materiały, które są w stanie wytrzymać nie tylko częste mycie gorącą wodą i agresywnymi chemikaliami, ale także kwasowość żywności
  • Kształty z czystymi powierzchniami, w jak największym stopniu bez wgłębień i narożników, w których zanieczyszczenia mogą łatwo gromadzić się

Produkty które polecamy

żądać informacji

B) Richiedi informazioni EN 2024